Autoři

Několik slov k historii a obsahu těchto stránek

Tyto stránky v celém rozsahu navazují na stránky, které zde byly od roku 2005. Původní stránky vznikly zásluhou paní Aleny Jankové, knihovnice z Ústí nad Orlicí, která je založila a vedla od r.2005 až do r.2021.

Paní Janková o vzniku původních stránek tehdy napsala:

"O obsahu rozhoduji samostatně, aktualizuji za pomoci jednoho Rychnováka a jednoho Hradečáka. Napsat mi můžete na moji adresu. Pan Vaculík internet nepoužívá, jemu psaní posílejte poštou."

Že původní stránky vznikly téměř zázrakem, o tom vypovídá dovětek, který k jejich zrodu napsali tehdejší webmasteři.

"Jak se to sem dostalo?
Ačkoli se to zdá nemožné, a u nás obzvláště, ještě zde existují lidé, věnující čas a energii činnosti, která jim nepřinese nic krom čiré radosti z vlastní realizace. A protože i tito lidé mají přátele, kteří ve všeobecném honu za majetkem, penězi a vlastním životem dokáží tu a tam udělat dobrý skutek, může se stát, že dojde ke vzniku webových stránek o člověku, jenž si to nepochybně zaslouží.
Věříme, že zde nemalá investice paní Jankové najde své uplatnění.
Bylo nám ctí.
Rew a Oniin"

Tito webmasteři se pak o obsah stránek spolu s paní Jankovou starali až do roku 2021, za což jim všem patří velký dík. Za tu dobu zde paní Janková shromáždila úctyhodné množství dokumentů.

Nynější podoba webových stránek vznikla díky paní Hance Francové, autorem grafické podoby je Fomas. O stránky se staráme společně Milan Samek a já. Věřím, že se vám tento web bude líbit a že tu najdete leccos zajímavého.

Chcete-li nám napsat, použijte adresy janek.vaculikatseznam.cz.

Jan Vaculík