Slovník čs. spisovatelů od roku 1945

heslo: VACULÍK, Ludvík