1965 Vidět svět novýma očima

Rozhlasové pořady Mikrofon mladých a Včera mi bylo patnáct

(VACULÍK, Ludvík. Vidět svět novýma očima. /Renesance rozhlasové publicistiky II/. Připravil Josef Branžovský. Praha : Studijní oddělení Čs. rozhlasu 1965. 163 s.)

Úvodem:

Tento sborník problémových pořadů tvoří vlastně jeden celek se sborníkem "Renovace rozhlasové publicistiky. Ukázalo se, že pořady Ludvíka Vaculíka mají své osobité rysy, a to jak v záběrech tak zejména v textové složce, která obvykle nebývá v problémových pořadech zcela rovnocenným partnerem záběrů, a že tedy nebude bez užitku vydat Vaculíkovy pořady zvlášť.

Shodou okolností je tato publikace také prvním sborníkem monografickým. Autor pořadů se nemálo bránil řka, že mu ještě není padesát. Ujišťuji tedy znovu nejen jeho, ale i čtenáře, že nejde o sborník v žádném slova smyslu oslavný, ale stejně jako u sborníku "Renesance rozhlasové publicistiky" - o příležitost zamyslet se při četbě i poslechu pásků zvukové čítanky nad tím, čeho jsem v uplynulých letech dosáhli a kudy vede cesta dál.

Ve shodě s tím není ani následující úvodní zamyšlení koncipováno jako portrét autora pořadů; spíš hledá nad Vaculíkovými pořady dílčí odpověď na otázku, jaké jsou podmínky maximální účinnosti aktuálního bojovného publicistického pořadu našich dní.

Mnohé z toho, co charakterizuje Vaculíkovy pořady nebo je společné jeho i ostatním problémovým pořadům, bylo řečeno už ve studii "Nová etapa tvůrčí rozhlasové práce" (Studie a úvahy 4/1963) a zde se už neopakuje.

Ježto jde o sborník, jenž má jak už bylo řečeno, jiné cíle než plně reprezentovat dílo autorovo, nevybíral ani autor ani pořadatel sborníku vždycky pořady nejlepší, ale spíš se snažili o výběr pořadů nejtypičtějších. Ale ani tak neobsáhl výběr všechno podstatné. Proto se pořadatel sborníku snažil ve větší míře citovat spíš neotištěné pořady předpokládaje, že není obtížné aplikovat zásadní vývody na pořady, jež jsou ve sborníku k dispozici.

Josef Branžovský

Obsah:

Josef Branžovský: Vidět svět novýma očima: Publicistika je druhem literatury, O umění točit reportážní záběry, Skladba pořadů, Kladní hrdinové

Vladimír Bozděch: Umění slova

Pořady Ludvíka Vaculíka a jeho doslovy k nim

Včera mi bylo patnáct:

Vašek je pašák aneb jak si děláme pověst

Tento pořad mě zklamal

Jak je pěkné psát si pěkné dopisy

Trochu o vzniku

Markéta touží po řece aneb jak je život těžký

O oprávnění natáčet

Proč byste také nekouřili

...a jako příloha předchůdce pořadu Proč byste také nekouřili "Monolog vášnivého nekuřáka" (Mikrofon mladých)

Škoda řečí!

Co se stalo s Josefem

Co se dál stalo s Josefem

Zorka (z pořadu O člověku z kolektivu I,II)

Den podle představy a podle skutečnosti

O portrétu s mikrofonem

Mikrofon mladých

Kdo chybí mladým lidem na vesnici

Trochu smutku hodného odsouzení

Několik rad našim tuzemským cizincům

O rámci stručně a názorně

Jeden z vás - Tesla

O cestě k tramvaji a ještě trochu o muži v čepici

Důvěrný rozhlasový dotazník rodičům