2018 Brno

Brno 2018

Výstava Cesta Ludvíka Vaculíka z Řehonůřky do Prahy a zpět byla k vidění v Knihovně Jiřího Mahena v Brně na Starém Lískovci v lednu 2018