Obsahy příspěvků z knih, které byly vydávány v Edici Petlice jako výbory ze samizdatového časopisu Obsah (1982 - 1985)

Obsahy příspěvků z knih, které byly vydávány v Edici Petlice jako výbory ze samizdatového časopisu Obsah (1982 - 1985)

Z Obsahu 1982. B. m. : 1983. 631 s. Edice Petlice.

Jiří Kolář: První císař dynastie Čáiu, Na život, na smrt, Kšaft, Modlitba k poezii, Doktor Seger
Ivan Blatný: Zimní (s doslovem Z. R.)
Czesłav Miłosz: Téma, Ryba, Podobenství, Lektury, Elegie pro N. N., Kolik nádherných záměrů
Eugene Ionesco: Autor a jeho problémy
George Orwell: Politika a angličtina
Petr Pithart: O bourání bohů
AN: Ztracená duše
AT: Král duchů
Eda Kriseová: Hrdinové současné české prózy
Milan Uhde: Kurs pro současníky
Zdeněk Rotrekl: Danse macabre
Sergej Machonin: Hibiscus rosa chinensis aneb o posedlosti
Ladislav Dvořák: Čoromoro
Ivan Klíma: Pračka
Eda Kriseová: Arboretum
Zdeněk Urbánek: Něco pro Lizzii, Poznámky po třiceti letech
Iva Kotrlá: Gymnasium flagri
Karel Pecka: Podivuhodný svět pana profesora Tolkiena
Sergej Machonin: Máša-Schorm-Lukavský: "Noční zkouška"
Ivan Klíma: Stanice Bouřná Čingize Ajtmanova
jka: Února
Milan Jungmann: A vyvolán byl jménem Jiří z Poděbrad, Příběh osočení, Další příběh osočení, Trampoty mladého spisovatele, Trampoty dalšího mladého spisovatele
Eda Kriseová: Chvála sovětských filmů
-mš-: Zpráva o kaluži
Milan Uhde: Liberár v Attice
Milan Šimečka: Americké kalhoty
Ludvík Vaculík: Poznámka k naději, Šimečkovy boty, Jaro je tady, Hňup z kaštýla, Několik dementi, Vůně června, Letní stíny, Srpnový den, Konec léta, O věrném přátelství Amise, Podzim u nás, Prosinec

Z Obsahu 1983. B. m. : 1984. 615 s. Edice Petlice.

Miroslav Červenka: Zahájení Pražského jara
Petr Kabeš: Zjednodušený čas
Verlain (přel. P. Kopta): Ukázky z Moudrosti
Karel Pecka: Dva tucty říkánek
Prof. Karel Černý: Románový svět Karla Pecky
Ivan Klíma: Už se blíží meče
George Orwell: Několik poznámek o Salvadoru Dalim
Václav Havel Odpovědnost jako osud
Zdeněk Rotrekl: Slovo o české kulturní diskontinuitě
Iva Kotrlá: Republika Dubrovník
Juraj Fabuš: Posolené v Ázii
Petr Kabeš: Těžítka, Listopadky
Eda Kriseová: Rej čarodějnic
Milan Šimečka: Balada o rovnováze
Jan Trefulka: Agricolina bonus
Ladislav Dvořák: Podnájem v Malém Berlíně
Zdeněk Urbánek: Stromy
Sergej Machonin: Rok na vsi
Václav Havel: Chyba
Karel Pecka: Vévoda a kuchař
Milan Jungmann: O něčem jiném, Letmé úvahy
H. G. Skilling: Projev
Milan Uhde: ...a když se řekne Voskovec
Jan Trefulka: Pomsta provincie
Miro Kusý: Druhá Biela kniha
Eva Kantůrková: Co je moderní
Milan Uhde: Idea Národního divadla
-mš-: Jeden statečný
/ko/: Dětské orgie
mu: Bílá nemoc 1983
Eda Kriseová: Podzimní poledne a odpoledne
Jan Trefulka: Výlety
Milan Šimečka: O odchodu do světa
Ludvík Vaculík: Fejetony:
Jaro je tady, Dělnický škarbal, Domov, Černoši v Brumově, Srpnový den, V letadle, Prohlášení zaživa, Podzimní

Z Obsahu 1984. B. m. : 1985. 635 s. Edice Petlice.

Jaroslav Seifert: Dopis zasedání koordinačního výboru z konce r. 1969
Ivan Klíma: Milý pane Seiferte
Ludvík Vaculík: Říční výletní loď
Jan Trefulka: Už to tak asi bude
Lenka Procházková: O velikém básníkovi
Václav Havel: Thriller
Miroslav Kusý: Rukojemníci superveľmocí
Eda Kriseová: Pokus o život
Zdeněk Urbánek: Přijeli herci
Petr Kabeš: Příspěvek pro 14. Mezinárodní bienále poezie
Karel Pecka: Blamovaná civilizace
Václav Černý: A potkat se
Milan Jungmann: Paměti jako memento
AZ: Pláč socialisty-vzdělance
Zdeněk Rotrekl: Z dodatků k Basic Czech
Eda Kriseová: Bál
Zdeněk Urbánek: Pohřeb
Karel Pecka: Jagothello
Andrej Stankovič: Verše
Ivan Klíma: Brýle
Petr Kabeš: October Story, Roztržitý čas
Věra Linhartová: Místa k bloudění
Milan Šimečka ml.: Morbídna poviedka
Milan Uhde: Tři písničky pro ženský hlas
Klement Bochořák: Vzpomínka na Kunštát
Václav Havel: Život na vidrholci
Irina M,: Jak jsem se poprvé a naposled setkala s Naděždou Mandělštamovou
Zdeněk Pochop: Přátelům o příteli
Miroslav Červenka: Pohřeb Olega Suse
Milan Šimečka: Tajný autor
Milan Uhde: Milý pane Vodňanský
Sergej Machonin: Z lázeňského intermezza
Miroslav Červenka: Odjezdy
Jan Trefulka: Tvář až příliš vysněná
Milan Uhde: Pravda o malém muži
Milan Uhde: Knížka o Havlíčkovi
Milan Jungmann: Jak se oživují mumie
KO: Tažní ptáci
Milan Jungmann: Druhý návrat Ivana Kříže
KO: Václav Richter: Žákovské perličky 
Miroslav Červenka: S pointou z Petra Bezruče
Ludvík Vaculík: Ballerinnerung
Milan Šimečka: Kruhy v písku
Miroslav Červenka: Soukromý diskusní kroužek
Ludvík Vaculík: Jaro je tady
Ludvík Vaculík: Zpráva z holého vrchu
Petr Kabeš: Těžítka
Ludvík Vaculík: Poznámka k rakovině
Eva Kantůrková: Umění sousedit
Ludvík Vaculík: Čí je svět
Milan Šimečka: O habánech
Ludvík Vaculík: Poznámky o hříchu
Petr Kabeš: Těžítka
Miroslav Kusý: To si eště dobre pamätám

Z Obsahu 1985. B. m. : 1986. 672 s. Edice Petlice.

Ivan Jirous: Magorovy labutí písně (Ukázky)
Ludvík Vaculík: Obecní dům
Lenka Procházková: Svátek s Dominikem
Petr Kabeš: Ryby berou
Miroslav Kusý: Slovenský fenomén
Ludvík Vaculík: Můj stůl v Belvederu
Jan Čep: Tajemství našich setkání
Jan Trefulka: Z pětašedesáti let svého života
Zdeněk Rotrekl: Le fleuve-řeka
Ludvík Vaculík: Naše Evropa
Patr Kabeš: Těžítka
Philip Roth: Romantika útlaku
Ivan Klíma: Milý Philipe...
Zdeněk Urbánek: Ztracená země
Ludvík Vaculík: Jaro je tady
Eda Kriseová: Milý Vašku...
Milan Uhde: Z neodeslaných dopisů
Milan Šimečka: Milý Zdeňku
Milan Jungmann: Militantní dogmatismus v akci
Ludvík Vaculík: Espresso na Můstku
Karel Pecka: Jak jsem viděl konec velké války
Eda Kriseová: Co se stalo v blázinci
Petr Kabeš: Těžítka
Petr Pithart: Mrtvá a živá voda
sm : O metru
František Pavlíček: Konec patriarchátu v naší obci
Sergej Machonin: O divadle
Milan Uhde: Autorské divadlo
Ludvík Vaculík: Pipanovci mají potíž
Eva Kantůrková: O politice vlivné a mocenské
Karel Pecka: Dívej se nahoru
Václav Havel: Výkřik prozření
Znigniew Herbert: Pan Cogito
Milan Uhde: Čemu učí básník
Ludvík Vaculík: Starý Valdek
Petr Kabeš: Na hladině
Lenka Procházková: Krádež na Kilimandžáru
Ludvík Vaculík: Kajetánka
Albert Kaufmann: Záznamy
Eda Kriseová: Co se stalo v blázinci
Petr Kabeš: Těžítka
Louis Auchincloss: Pustá země bez Pounda
Ludvík Vaculík: Srpnový den
(KO): Více než 13 řádky o...
jka: Lidová slavnost
Eda Kriseová: Mezi pannou a babou
Ludvík Vaculík: Na účet podniku
Petr Kabeš: Listopadky
Milan Uhde: Vlastní podobizna mladého muže
Milan Šimečka: Asijská výzva v srpnu
Ludvík Vaculík: Berjozka
Milan Jungmann: Bída romantického vzdoru
Miroslav Červenka: Z modlitby umlčovaného
Ivan Klíma: O Gándhím
Jan Trefulka: Rok 1985
Milan Uhde: Byly staré časy nebo nebyly
Sergej Machonin: Pokus o Olbrama Zoubka
Petr Kabeš: Těžítka
Ludvík Vaculík: Příkopy dnes