Jitka Hanáková: Seznam Edice Petlice

Jitka Hanáková: Seznam Edice Petlice

Soupis vydaných knih.

(Jitka Hanáková: Edice českého samizdatu 1972 - 1991. Praha, Národní knihovna České republiky 1997. 368 s.)

Edice Petlice vznikla v roce 1972 v Praze. Založil ji Ludvík Vaculík. Patří mezi nejstarší a největší samizdatové edice. Vydala celkem 391 titulů, některé ve více vydáních. Vydavatelskou činnost zaměřila na původní českou a slovenskou tvorbu. Zpočátku to byli autoři, jejichž díla v 60. letech oficiálně vycházela a po roce 1969 již nemohli veřejně publikovat. Pro edici byly charakteristické podpisy autorů na titulním listě a na jeho rubu vročení a copyrightová formulka - nejznámější "Výslovný zákaz opisování rukopisu" patřila Zdeně Erteltové. Ta byla první a po celou dobu vydávání edice také její hlavní opisovačkou. Formulka měla minimálně 25 variant. V knihách není uveden název edice ani pořadové číslo svazku. Edice byla číslována dodatečně. Knihy byly rozmnožovány strojopisem, nejčastěji ve formátu A5. Jednotlivé svazky vycházely ve vázané i brožované podobě. Tituly Edice Petlice, jež vznikly ve spolupráci s edicí Kvart, jsou za pořadovým číslem označeny zkratkou KV.

Následující soupis uvádí jméno autora, název knihy, v kulaté závorce vročení prvního vydání.

Sv. 001 - VACULÍK, Ludvík: Morčata (1973)
Sv. 002 - KLÍMA, Ivan: Malomocní (1974)
Sv. 003 - KLÍMA, Ivan: Milostné léto
Sv. 004 - KLÍMA, Ivan: Pokoj pro dva a jiné hry (1973)
Sv. 005 - KLÍMA, Ivan: Hry (1974)
Sv. 006 - KOHOUT, Pavel: Bílá kniha (1975)
Sv. 007 - KOHOUT, Pavel: Život v tichém domě (1974)
Sv. 008 - SIDON, Karol: Evangelium podle Josefa Flavia (1974)
Sv. 009 - SIDON, Karol: Hry (1974)
Sv. 010 - SEIFERT, Jaroslav: Morový sloup
Sv. 011 - MIKULÁŠEK, Oldřich: Agogh
Sv. 012 - ŠOTOLA, Jiří: Kuře na rožni (1974)
Sv. 013 - TREFULKA, Jan: Veliká stavba (1973)
Sv. 014 - TREFULKA, Jan: O bláznech jen dobré (1973)
Sv. 015 - HRABAL, Bohumil: Postřižiny (1974)
Sv. 016 - HRABAL, Bohumil: Městečko, kde se zastavil čas (1974)
Sv. 017 - HRABAL, Bohumil: Obsluhoval jsem anglického krále
Sv. 018 - HRABAL, Bohumil: Něžný barbar (1974)
Sv. 019 - POCHOP, Zdeněk: Marné volání (1974)
Sv. 020 - BINAR, Ivan: Kdo, co je pan Gabriel (1974)
Sv. 021 - KLÁNSKÝ, Mojmír: Vyhnanství (1973)
Sv. 022 - ČIVRNÝ, Lumír: Černá paměť stromu (1974)
Sv. 023 - ŠIKTANC, Karel: Český orloj (1974)
Sv. 024 - ČERNÝ, Václav: Z nových kritických studií (1974)
Sv. 025 - ČERNÝ, Václav: O povaze naší kultury (1975)
Sv. 026 - KADLEČÍK, Ivan: Reči z nížiny (1973)
Sv. 027 - KADLEČÍK, Ivan: Tváre a oslovenia (1974)
Sv. 028 - FILIP, Ota: Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy (1974)
Sv. 029 - ČERVENKA, Miroslav: Čtvrtohory (1974)
Sv. 030 - KABEŠ, Petr: Obyvatelná těla (1974)
Sv. 031 - GRUŠA, Jiří: Dámský gambit (1973)
         GRUŠA, Jiří: Dámský gambit aneb Il Ritorno d´Ulisse in Patria (1977)
Sv. 032 - GRUŠA, Jiří: Mimmer aneb Hra o smrďocha (1974)
Sv. 033 - GRUŠA, Jiří: Modlitba k Janince
Sv. 034 - JULIŠ, Emil: Caput mortuum (1975)
Sv. 035 - HAMŠÍK, Dušan: Život a dílo Heinricha Himmlera
Sv. 036 - PECKA, Karel: Štěpení (1974)
Sv. 037 - PECKA, Karel: Pasáž (1975)
Sv. 038/KV - KOLÁŘ, Jiří: Odpovědi
Sv. 039 - KOLÁŘ, Jiří: Očitý svědek
Sv. 040 - KOLÁŘ, Jiří: Dny v roce a roky v dnech (1975)
Sv. 041/KV - VLADISLAV, Jan: Tajný čtenář. Část I, Papíry ze sběru (1975)
Sv. 042 - SKÁCEL, Jan: Chyba broskví (1975)
Sv. 043 - UHDE, Milan: Hra na holuba (1974)
Sv. 044 - LANDOVSKÝ, Pavel: Hry (1974)
Sv. 045 - JURAČKA, Ján: Zmlčanievanie (1975)
Sv. 046 - HAVEL, Václav: Žebrácká opera (1974?)
Sv. 047 - HAVEL, Václav: Audience (1975)
Sv. 048 - ZIKMUND, Miroslav: Cejlon, ráj bez andělů I-II (1975)
Sv. 049 - PATOČKA, Jan: Kacířské eseje o filozofii dějin
Sv. 050 - PUTÍK, Jaroslav: Červené jahody (1975)
Sv. 051 - HAVEL, Václav: Vernisáž (1975)
Sv. 052 - KOHOUT, Pavel: Ubohý vrah (1976)
Sv. 053 - KOHOUT, Pavel: Ruleta (1976)
Sv. 054 - KOHOUT, Pavel: Kapka víry (1975)
Sv. 055 - KLIMENT, Alexandr: Modré pohádky (1975)
Sv. 056/KV - DVOŘÁK, Ladislav: Jak skákat panáka (1975)
Sv. 057 - ČERNÝ, Václav: Za hádankami Bohumila Hrabala (1975)
Sv. 058 - KLIMENT, Alexandr: Rozhlasové hry (1975)
Sv. 059 - MACHOVEC, Milan: Ježíš pro ateisty (1975)
Sv. 060 - TOMIN, Julius: Kádrový dotazník (1976)
Sv. 061/KV - JANSKÝ, Pavel: Území tekutých písků (1976)
Sv. 062 - HAVEL, Václav: Horský hotel (1976)
Sv. 063 - RAK, H.: Dvakrát Páral (1976)
Sv. 064 - GRUŠA, Jiří: Dotazník aneb Modlitba za jedno město a přítele (1976)
Sv. 065/KV - TOPOL, Josef: Dvě noci s dívkou aneb Jak okrást zloděje (1976)
Sv. 066 - SIDON, Karol: Boří osten (1975)
Sv. 067 - HOŘEC, Jaromír: Bohemus (1976)
Sv. 068 - Československý fejeton/fejtón 1975-1976 (1976)
Sv. 069 - HRÚZ, Pavel: Zvuky ticha (1976)
Sv. 070 - KOLÁŘ, Jiří: CHléb náš vezdejší (1976)
Sv. 071/KV - PECHAR, Jiří: Psychoanalýza a literatura (1976/1977)
Sv. 072/KV - PECHAR, Jiří: Upilované mříže (1977)
Sv. 073 - TOMIN, Julius: Myslím - jsem. I. díl (1976)
Sv. 074 - Pohledy 1 (1976)
Sv. 075 - ČERNÝ, Václav: Dvakrát z teorie moderního umění (1975)
Sv. 076 - UHDE, Milan: Zubařovo pokušení (1976)
Sv. 077 - KLIMENT, Alexandr: Dona Juana (1976)
Sv. 078/KV - KAUTMAN, František: Dostojevskij - věčný problém člověka (1980)
Sv. 079/KV - PLICHTA, Dalibor: Dvě caprichos (1976)
Sv. 080/KV - PATOČKA, Jan: Dvě studie o Masarykovi (1977)
Sv. 081 - KRYŠTOFEK, Oldřich: Malá říkání roku 1976
Sv. 082/KV - KŘÍŽKOVÁ, Marie Rút: Jiří Orten, básník smrti a lásky (1976)
Sv. 083/KV - VLADISLAV, Jan: Věty (1977)
Sv. 084/KV - CHALUPECKÝ, Jidřich: Cesta Jiřího Koláře (1977)
Sv. 085 - TOPOL, Josef: Sbohem Sokrate! (1977)
Sv. 086 - SIDON, Karol: Starý příběh (1977)
Sv. 087 - KANTůRKOVÁ, Eva: Černá hvězda (1977)
Sv. 088 - UHDE, Milan: Pán plamínků (1977)
Sv. 089/KV - KAUTMAN, František: Polarita našeho věku v díle Egona Hostovského (1977)
Sv. 090 - Československý fejeton/fejtón 1976-1977 (1977)
Sv. 091 - KRISEOVÁ, Eda: Křížová cesta kočárového kočího (1977)
Sv. 092 - KANTůRKOVÁ, Eva: Muž v závěsu (1977)
Sv. 093 - TOMINOVÁ, Zdena: Totální nasazení (1977)
Sv. 094 - LANDOVSKÝ, Pavel: Sanitární noc
Sv. 095 - KANTůRKOVÁ, Eva: Sen o zlu (1977)
Sv. 096/KV - Jan Patočka
Sv. 097 - TREFULKA, Jan: Zločin pozdvižení (1979)
Sv. 098 - HUTKA, Jaroslav: Dvorky (1977)
Sv. 099 - VALENTA, Eduard: Žil jsem s miliardářem
Sv. 100 - ČERNÝ, Václav: Dvě studie masarykovské (1977)
Sv. 101 - HUTKA, Jaroslav: Utkání se skálou č. 1 aneb Konec desáté sezóny v hotelu CPZ (1977)
Sv. 102 - KLÍMA, Ivan: Stojí, stojí šibeničky (1980)
Sv. 103/KV - SIDON, Karol: Brány mrazu (1977)
Sv. 104 - RICHTEROVÁ, Sylvie: Návraty a jiné ztráty (1978)
Sv. 105 - HOŘEC, Jaromír: Špatně rozdané karty (1977)
Sv. 106 - PÁTEK, Miloslav: Konfident (1978)
Sv. 107 - KLIMENT, Alexandr: Nuda v Čechách (1978)
Sv. 108 - ROTREKL, Zdeněk: Malachit (1978)
Sv. 109 - TŘEŠŇÁK, Vlastimil: Dědo! (1978)
Sv. 110/KV - KAUTMAN, František: K typologii literární kritiky a literární vědy (1977)
Sv. 111 - KOENIGSMARK, Josef: Sny a nesny (1978)
Sv. 112 - KANTůRKOVÁ, Eva: Tři novely (1978)
Sv. 113 - JIROUSOVÁ, Věra: Co je tu, co tu není (1977)
Sv. 114 - SACHER, Vilém: Krvavé velikonoce (1978)
Sv. 115 - ŠIMEČKA, Milan: Obnovení pořádku (1978)
Sv. 116/KV - PALOUŠ, Radim: Škola stáří (1978)
Sv. 117 - LEDERER, Jiří: České rozhovory (1977)
Sv. 118 - PECKA, Karel: Motáky nezvěstnému (1978)
Sv. 119 - KRISEOVÁ, Eda: Sluneční hodiny (1978)
Sv. 120 - KOHOUT, Pavel: Katyně (1978)
Sv. 121/KV - KAUTMAN, František: Mrtvé rameno (1976)
Sv. 122 - TOMINOVÁ, Zdena: Divadelní kus? (1978)
Sv. 123 - KLÍMA, Ivan: Má veselá jitra (1978)
Sv. 124 - RUML, Jiří: Třináct životů a taky kus mého (1978)
Sv. 125 - KRISEOVÁ, Eda: Perchta z Rožmberka aneb Bílá paní (1978)
Sv. 126 - DIENSTBIER, Jiří: Vánoční dárek (1978)
Sv. 127 - HÁJEK, Jiří: Mezinárodně politické aspekty československého roku 1968 (1978)
Sv. 128/KV - Janu Patočkovi in memoriam (1978)
Sv. 129 - Československý fejeton/fejtón 1977-1978 (1978)
Sv. 130 - Hodina naděje (1978)
Sv. 131 - ŠIKTANC, Karel: Pro pět ran blázna krále (1979)
Sv. 132/KV - BENDA, Václav: Černá dívka aneb O hříchu a naději (1978)
Sv. 133 - PISTORIUS, Vladimír: A přece (1978)
Sv. 134 - HEJDÁNEK, Ladislav: Dopisy příteli (1977)
Sv. 135 - KRATOCHVIL, Jiří: Případ nevhodně umístěné šance (1978)
Sv. 136 - HUTKA, Jaroslav: Klíč pluhu (1978)
Sv. 137 - PLAČEK, Jiří: Tajemná procházka (1976)
Sv. 138 - KOMÁRKOVÁ, Božena: Sekularizovaný svět a evangelium (1979)
Sv. 139 - ŠIMSA, Jan: Blahoslavení čistého srdce (1978)
Sv. 140 - HUTKA, Jaroslav: Plechovka (1978)
Sv. 141/KV - PATOČKA, Jan: Spisovatel a jeho věc (1979)
Sv. 142/KV - KONůPEK, Jiří: Proust a jeho románový svět (1978)
Sv. 143 - HORÁKOVÁ, Daňa: Den plný pitomců (1978)
Sv. 144 - KRISEOVÁ, Eda: Pompejanka (1979)
Sv. 145 - ČERNÝ, Václav: Moje léta v Dijoně (1979)
Sv. 146/KV - VLADISLAV, Jan: Šest suchých jehel pro Jiřího Johna (1978)
Sv. 147/KV - PECHAR, Jiří: Člověk a pravda (1979)
Sv. 148/KV - SEIFERT, Jaroslav: Deštník z Piccadilly (1978)
Sv. 149 - HAVEL, Václav: Moc bezmocných (1978)
Sv. 150 - HEJDÁNEK, Ladislav: Dopisy příteli (1978)
Sv. 151 - ROTREKL, Zdeněk: Nezděné město (1978)
Sv. 152/KV - KAUTMAN, František: Román pro tebe (1978)
Sv. 153 - HÁJEK, Jiří: Lidská práva, socialismus a mírové soužití (1979)
Sv. 154 - TŘEŠŇÁK, Vlastimil: Rómulus a Rómus (1979)
Sv. 155/KV - PATOČKA, Jan: Studie o divadle (1979)
Sv. 156/KV - FUČÍK, Bedřich: Oběšený harlekýn (1979)
Sv. 157/KV - FUČÍK, Bedřich: Sedmero zastavení (1979)
Sv. 158/KV - VLADISLAV, Jan: Tajný čtenář. Část II, Předmluvy, doslovy a další (1979)
Sv. 159/KV - VLADISLAV, Jan: Tajný čtenář. Část III, Recenze, lektorské posudky a další (1979)
Sv. 160/KV - KANTůRKOVÁ, Eva: Pán věže (1979)
Sv. 161 - Československý fejeton/fejtón 1978-1979 (1979)
Sv. 162 - PECKA, Karel: Limita (1979)
Sv. 163/KV - KAUTMAN, František: Prolog k románu (1979)
Sv. 164/KV - PATOČKA, Jan: Vzpomínky a nekrology (1979)
Sv. 165 - HYNEK, Jiří: Svěcení hlíny (1979)
Sv. 166 - HEJDA, Zbyněk: Básně (1979)
Sv. 167 - KRISEOVÁ, Eda: Klíční kůstka netopýra (1979)
Sv. 168 - GARDAVSKÝ, Vítězslav: In memoriam Vítězslav Gardavský (1978)
Sv. 169 - KOMÁRKOVÁ, Božena: Sekularizovaný svět a evangelium (1979)
Sv. 170 - JANOVSKÁ, Jarmila: Gordický uzel (1979)
Sv. 171 - ČIVRNÝ, Lumír: Na dech (1979)
Sv. 172 - KLÁNSKÝ, Mojmír: Zemědělci a jaro 1968 (1978)
Sv. 173 - Chvála bláznovství (1979)
Sv. 174 - TROJAN, Jakub S.: Ferdinand a druzí (1979)
Sv. 175 - JABLONICKÝ, Jozef: Zlyhanie Malárovej armády v Karpatoch (1979)
Sv. 176 - TATARKA, Dominik: Písačky (1979)
Sv. 177 - KOMÁRKOVÁ, Božena: Původ a význam lidských práv (1979)
Sv. 178 - ČERVENKA, Miroslav: Dvacettři patnáct (1979)
Sv. 179/KV - CHALUPECKÝ, Jindřich: Richard Weiner a český expresionismus (1979)
Sv. 180 - RICHTEROVÁ, Sylvie: Rozptýlené podoby (1979)
Sv. 181 - ČERNÝ, Václav: Další studie o knihách Edice Petlice a pro ni (1979)
Sv. 182 - Dějiny a současnost (1978)
Sv. 183 - STANKOVIČ, Andrej: Osvobozený Babylon (1979)
Sv. 184 - MEZNÍK, Jaroslav: Jeroným Šrol (1979)
Sv. 185 - KAMENÍK, Jan: Zápisky v noci (1979)
Sv. 186 - FIKAR, Ladislav: Kámen na hrob (1979)
Sv. 187 - Jakémusi Alexandru K. (1979)
Sv. 188 - JASEN, Robert: Zápas o nové lidství a program nového českoslovenství (1980)
Sv. 189 - KAUTMAN, František: O českou národní identitu (1978)
Sv. 190 - HEJDÁNEK, Ladislav: Dopisy příteli (1980)
Sv. 191 - PAVLÍČEK, František: Dávno, dávno již tomu (1979)
Sv. 192/KV - KANTůRKOVÁ, Eva: Fejetony (1979)
Sv. 193 - KOTRLÁ, Iva: Února (1979)
Sv. 194 - ŠAMALÍK, František: Úvahy o dějinách české politiky (1979)
Sv. 195 - Co dům dal (1980)
Sv. 196 - DVOŘÁK, Ladislav: Šavle meče (1979)
Sv. 197 - Rozhovory (1980)
Sv. 198 - Profily (1980)
Sv. 199 - PROCHÁZKOVÁ, Lenka: Tři povídky (1980)
Sv. 200 - Slovník českých spisovatelů (1980)
Sv. 201 - ŠAMALÍK, František: Úvahy o dějinách české politiky (1982)
Sv. 202 - VAŠÍČEK, Zdeněk: Mezi všemi minulostmi (1979)
Sv. 203/KV - Adresát Vladimír Vokolek (1980)
Sv. 204 - FIDELIUS, Petr: Dva příspěvky ke studiu pojmosloví současné oficiální propagandy (1980)
Sv. 205/KV - HOLUBOVÁ, Miloslava: Život posmrtný (1980)
Sv. 206 - CHYTIL, Václav: Galileo (1980)
Sv. 207/KV - JANÁT, Bohumír: Cesta otevřeného osudu (1980)
Sv. 208 - KANTůRKOVÁ, Eva: Dvanáct rozhovorů (1980)
Sv. 209/KV - KAUTMAN, František: O světovosti české literatury (1980)
Sv. 210 - KAUTMAN, František: Česká otázka po pětaosmdesáti letech (1980)
Sv. 211 - T. G. Masaryk a naše současnost (1980)
Sv. 212 - KUSÝ, Miroslav: Veåký brat a veåká sestra (1980)
Sv. 213 - Nad procesem (1980)
Sv. 214 - PATOČKA, Jan: Umění a filosofie (1980)
Sv. 215 - PAVLÍČEK, František: Chvála prostopášnosti (1980)
Sv. 216 - PECHAR, Jiří: Nad knihami a rukopisy (1980)
Sv. 217 - PIŠTORA, Jiří: Mezery v paměti (1980)
Sv. 218 - Profily (1980)
Sv. 219 - ROTREKL, Zdeněk: Chór v plavbě ryby Ichthys (1980)
Sv. 220 - ROTREKL, Zdeněk: Neobvyklé zvyky (1980)
Sv. 221 - RöSSLEROVÁ, Jaroslava: Dny v P. (1981)
Sv. 222 - TŘEŠŇÁK, Vlastimil: Vatikán (1980)
Sv. 223 - VALACHOVÁ, Marie: Nebe peklo ráj (1980)
Sv. 224/KV - VLADISLAV, Jan: Samomluvy (1980)
Sv. 225 - BOCHOÀÁK, Klement: Staronové básně (1981)
Sv. 226 - JULIŠ, Emil: Jablko nevrátím květu (1981)
Sv. 227 - KABEŠ, Petr: Skanseny (1981)
Sv. 228 - KADLEČÍK, Ivan: Rapsódie a miniatúry (1981)
Sv. 229 - KAUFMANN, Albert: Indiferentní krajina (1981)
Sv. 230 - KLÍMA, Ivan: Moje první lásky (1981)
Sv. 231 - KLIMENT, Alexandr: Basic love (1981)
Sv. 232 - KOMÁRKOVÁ, Božena: Obec Platónova a Augustinova (1981)
Sv. 233 - Moravská čítanka 1981 (1981)
Sv. 234 - PROCHÁZKOVÁ, Lenka: Přijeď ochutnat (1981)
Sv. 235 - PROCHÁZKOVÁ, Lenka: Růžová dáma (1980)
Sv. 236 - RICHTEROVÁ, Sylvie: Místopis (1981)
Sv. 237 - ŠIMEČKA, Martin M.: Vojenská knižka (1981)
Sv. 238 - ŠIMEČKA, Martin M.: Výpověď (1981)
Sv. 239 - TREFULKA, Jan: Svedený a opuštěný (1983)
Sv. 240 - TŘEŠŇÁK, Vlastimil: Babylon (1981)
Sv. 241 - VACULÍK, Ludvík: Český snář (1981)
Sv. 242 - VACULÍK, Ludvík: Milí spolužáci! Sv. 1, Kniha indiánská (1981)
Sv. 243 - VALENTA, Edvard: Žít ještě jednou (1981)
Sv. 244 - VODŇANSKÝ, Jan: Ej moja paranoia (1981)
Sv. 245 - ČERNÝ, Rudolf: Nokturno (1982)
Sv. 246 - CHALUPECKÝ, Jindřich: Jakub Deml (1981)
Sv. 247 - KOTRLÁ, Iva: Návštěva v etc (1982)
Sv. 248 - KRISEOVÁ, Eda: Ryby raky (1983)
Sv. 249 - PODSEDNÍK, Josef: Kronika mého života (1982)
Sv. 250 - Profily (1982)
Sv. 251 - PROCHÁZKOVÁ, Lenka: Oční kapky (1982)
Sv. 252 - RUSEK, Antonín: Esej o samosprávné společnosti (1982)
Sv. 253 - ŠAMALÍK, František: Úvahy o dějinách české politiky (1981)
Sv. 254 - ŠIMEČKA, Milan: Dopisy o povaze skutečnosti (1982)
Sv. 255 - TŘEŠŇÁK, Vlastimil: Minimax (1982)
Sv. 256 - TŘEŠŇÁK, Vlastimil: Vatikán - Babylon - Minimax (1982)
Sv. 257 - WERNISCH, Ivan: Zasuté zahrady (1982)
Sv. 258 - SHAKESPEARE, William: Jindřich IV
Sv. 259 - ČIVRNÝ, Lumír: Libovánky. I (1979)
  ČIVRNÝ, Lumír: Libovánky. II (1984)
Sv. 260 - HAUKOVÁ, Jiřina: Motýl a smrt (1983)
Sv. 261 - HAVEL, Václav: Dopisy Olze (1983)
Sv. 262/KV - KAUTMAN, František: Svět Franze Kafky (1977)
Sv. 263 - KOTRLÁ, Iva: Odchyt andělů (1983)
Sv. 264 - KUSÝ, Miroslav: Augiášov chliev reálneho socializmu (1983)
Sv. 265 - Moravská čítanka 1982 (1983)
Sv. 266 - Písačky pro Dominika Tatarku (1983)
Sv. 267 - PECKA, Karel: Malostranské humoresky I (1983)
Sv. 268 - ROTREKL, Zdeněk: Basic Czech
Sv. 269 - RUML, Jiří: Znamínko na duši (1983)
Sv. 270 - RUML, Jiří: Daň z blbosti (1983)
Sv. 271 - SACHER, Vilém: Armádo, k noze zbraň. Díl I, Lesklá a veselá bída (1983)
             - SACHER, Vilém: Armádo, k noze zbraň. Díl III, Pozdní probuzení (1984)
             - SACHER, Vilém: Armádo, k noze zbraň. Díl IV (1984)
Sv. 272 - ŠAMALÍK, František: Úvahy o dějinách české politiky (1983)
Sv. 273 - ŠAVRDA, Jaromír: Cestovní deník (1981)
Sv. 274 - ŠIMEČKA, Milan: Náš soudruh, Winston Smith (1984)
Sv. 275 - Z Obsahu 1982 (1983)
Sv. 276 - PAMMROVÁ, Anna: Dopisy (1983)
Sv. 277 - KLÍMA, Ivan: Čekání na tmu, čekání na světlo (1982)
Sv. 278 - ČERVENKA, Miroslav: Z večerní školy versologie
Sv. 279 - GRUŠA, Jiří: Dr. Kokeš - Mistr Panny (1980/1981)
Sv. 280 - HAUKOVÁ, Jiřina: Světlo v září (1984)
Sv. 281 - HAVEL, Václav: Largo desolato (1984)
Sv. 282 - TŘEŠŇÁK, Vlastimil: ...a ostružinou pobíd koně (1981)
Sv. 283 - JIČÍNSKÝ, Zdeněk: K vývoji právního myšlení v Československu v 60. letech (1984)
Sv. 284 - KANTůRKOVÁ, Eva: Mé přítelkyně v domě smutku (1984)
Sv. 285 - KLÍMA, Ivan: Franz a Felice (1984)
Sv. 286 - KLÁNSKÝ, Mojmír: Kachnička (1984)
Sv. 287 - KRISEOVÁ, Eda: Prázdniny s Bosonožkou (1984)
Sv. 288 - PROCHÁZKOVÁ, Lenka: Hlídač holubů (1984)
Sv. 289 - PUTÍK, Jaroslav: Muž s břitvou (1984)
Sv. 290 - Problém tolerance v dějinách a perspektivě (1981)
Sv. 291 - Danny je náš (1984)
Sv. 292 - STIBOROVÁ, Věra: Den dam aneb Čtyři jablka ze zahrady Hesperidek (1981)
Sv. 293 - STIBOROVÁ, Věra: Ikariana (1984)
Sv. 294 - ŠIMEČKA, Martin M.: Žabí rok (1983)
Sv. 295 - URBÁNEK, Zdeněk: Popaměti (1984)
Sv. 296 - Z Obsahu 1983 (1984)
Sv. 297 - Moravská čítanka 1983 (1983)
Sv. 298 - STANKOVIČ, Andrej: Variace (1984)
Sv. 299 - ŠAMALÍK, František: Úvahy o dějinách české politiky (1985)
Sv. 300 - BRABCOVÁ, Zuzana: Daleko od stromu (1984)
Sv. 301 - HIRŠAL, Josef: Píseň mládí (1984)
Sv. 302 - ČERVENKA, Miroslav: Strojopisy
Sv. 303 - FUČÍK, Bedřich: Čtrnáctero zastavení (1985)
Sv. 304 - HIRŠAL, Josef: Mlýn (1985)
Sv. 305 - HIRŠAL, Josef: Preludium (1975)
Sv. 306 - HAVEL, Václav: Pokoušení (1985)
Sv. 307 - JIČÍNSKÝ, Zdeněk: Právnické úvahy a rozbory (1985)
Sv. 308 - KABEŠ, Petr: Pěší věc (1985)
Sv. 309 - KLÍMA, Ivan: Soudce z milosti
Sv. 310 - KRISEOVÁ, Eda: Sedm lásek (1985)
Sv. 311 - KRISEOVÁ, Eda: Ryby raky (1985)
Sv. 312 - KRISEOVÁ, Eda: Bratři (1985)
Sv. 313 - LOPATKA, Jan: Předpoklady tvorby (1985)
Sv. 314 - PECKA, Karel: Malostranské humoresky (1983)
Sv. 315 - ROTREKL, Zdeněk: Sad a menší prózy (1985)
Sv. 316 - RUML, Jiří: Díra v hlavě (1985)
Sv. 317 - ŠTOLBA, Jan: Deník pro Marcelu Šternovou (1985)
Sv. 318 - ŠIMEČKA, Milan: Kruhová obrana (1985)
Sv. 319 - Moravská čítanka 1984 (1984)
Sv. 320 - VAIS, Antonín: Zrození a pád jednoho vykořisťovatele (1985)
Sv. 321 - Z Obsahu 1984 (1985)
Sv. 322 - ŠAMALÍK, František: Úvahy o dějinách české politiky
Sv. 323 - KAUFMANN, Albert: Záznamy (1985)
Sv. 324 - ŠAVRDA, Jaromír: Druhý sešit deníku (1985)
Sv. 325 - GRöGEROVÁ, Bohumila: Kolotoč (1985)
Sv. 326 - ŠIMEČKA, Martin M.: Světelná znamení (1984)
Sv. 327 - HRABAL, Bohumil: Proluky (1986)
Sv. 328 - HRABAL, Bohumil: Pražská ironie (1986)
Sv. 329 - HRABAL, Bohumil: Životopis trochu jinak (1986)
Sv. 330 - RICHTEROVÁ, Sylvie: Slabikář otcovského jazyka (1985)
Sv. 331 - JUNGMANN, Milan: Cesty a rozcestí (1986)
Sv. 332 - TŘEŠŇÁK, Vlastimil: Bermudský trojúhelník (1986)
Sv. 333 - Z Obsahu 1985 (1986)
Sv. 334 - VACULÍK, Ludvík: Milí spolužáci! Sv. 2, Kniha dělnická (1986)
Sv. 335 - UHDE, Milan: Velice tiché Ave a jiné hry (1986)
Sv. 336 - ČERVENKA, Miroslav: Strojopisná trilogie (1985)
Sv. 337 - HIRŠAL, Josef: Vínek vzpomínek (1986)
Sv. 338 - JIROUS, Ivan Martin: Magorovy labutí písně (1986)
Sv. 339 - TATARKA, Dominik: Navrávačky (1986)
Sv. 340 - RUML, Jiří: Dialogy s mocí (1987)
Sv. 341 - KADLEČÍK, Ivan: Rapsódie a miniatúry (1987)
Sv. 342 - KADLEČÍK, Ivan: Rapsódie a miniatúry (1987)
Sv. 343 - HRABAL, Bohumil: Svatby v domě (1987)
Sv. 344 - HRABAL, Bohumil: Vita nuova (1987)
Sv. 345 - PONICKÁ, Hana: Lukavické zápisky 1977. Sv. 1, Návrat z úniku (1985)
               PONICKÁ, Hana: Lukavické zápisky 1977. Sv. 2, Leto v Lukavici (1985)
               PONICKÁ, Hana: Lukavické zápisky 1977. Sv. 3, Kamenný hosť (1985)
Sv. 346 - HOFMAN, Marek: Hra na divergenci (1987)
Sv. 347 - JIČÍNSKÝ, Zdeněk: Vznik České národní rady v době Pražského jara 1968 a její působení do podzimu 1969 (1987)
Sv. 348 - PALOUŠ, Radim: 1969
Sv. 349 - UHDE, Milan: Hanba Angličanům (1987)
Sv. 350 - HÁJKOVÁ-DUXOVÁ, Věra: Takový to byl život (1987)
Sv. 351 - KLÍMA, Ivan: Láska a smetí (1986)
Sv. 352 - KRISEOVÁ, Eda: Arboretum
Sv. 353 - OPAT, Jaroslav: T. G. Masaryk v Čechách v letech osmdesátých: 1882-1893 (1987)
Sv. 354 - OHNISKO, Milan: Přiznání (1987)
Sv. 355 - Z Obsahu 1986 (1987)
Sv. 356 - ŠETLÍK, Jiří: Cesty po ateliérech (1987)
Sv. 357 - DVOŘÁK, Ladislav: Prózy (1987)
Sv. 358 - HIRŠAL, Josef: Píseň mládí (1980)
Sv. 359 - HIRŠAL, Josef: Let let (1986)
Sv. 360 - JAKOBEUS, Jakub- jr.: Cesty k sobě (1987)
Sv. 361 - HAVEL, Václav: Asanace (1987)
Sv. 362 - URBÁNEK, Zdeněk: Ztracená země (1986)
Sv. 363 - WOLFOWICZ, Chaja: Concordia (1987)
Sv. 364 - VACULÍK, Ludvík: Jaro je tady (1987)
Sv. 365 - HAUKOVÁ, Jiřina: Spodní proudy (1987)
Sv. 366 - PAVLÍČEK, František: Konec patriarchátu (1987)
Sv. 367 - KRISEOVÁ, Eda: Terezka a Majda na horách (1987)
Sv. 368 - HAVEL, Václav: Vážený pane doktore! (1975)
Sv. 369 - KANTůRKOVÁ, Eva: Jan Hus (1968)
Sv. 370 - PUTÍK, Jaroslav: Volný let voliérou (1988)
Sv. 371 - HAUPTBAHNHOF, Eberhardt: Kniha básňů převeršovná již vlastnoručně protrpěl a v řeč svázal Eberhardt Hauptbahnhof, básník český (1988)
Sv. 372 - Z Obsahu 1987 (1988)
Sv. 373 - ŠIMEČKA, Martin M.: Džin (1988)
Sv. 374 - LEDERER, Jiří: Jan Palach (1988)
Sv. 375 - KRISEOVÁ, Eda: Co se stalo... (1988)
Sv. 376 - HIRŠAL, Josef: Let let. III (1988)
Sv. 377 - RICHTEROVÁ, Sylvie: Neviditelné jistoty (1988)
Sv. 378 - HANZELKA, Jiří: Zvláštní zpráva č. 4 (1989)
Sv. 379 - KLÁNSKÝ, Mojmír: Albatros (1978)
Sv. 380 - FILIP, Ota: Kavárna Slavia (1989)
Sv. 381 - CHALUPECKÝ, Jindřich: Nové umění v Čechách (1989)
Sv. 382 - PROCHÁZKOVÁ, Lenka: Smolná kniha (1989)
Sv. 383 - Z Obsahu 1988 (1989)
Sv. 384 - ŠULCOVÁ, Olga: Cesta do hlubin dělníkovy duše (1989)
Sv. 385 - HOFMAN, Marek: Sedm dní (1989)
Sv. 386 - VACULÍK, Ondřej: Zednické povídky (1988)
Sv. 387 - ŠIMEČKA, Milan: Konec nehybnosti (1989)
Sv. 388 - PTÁČEK, Jaromír: Muzikanti noci (1989)
Sv. 389 - Z Obsahu 1989 (1990)
Sv. 390 - VACULÍK, Ludvík: Nové vlastenecké písně Karla Havlíčka Borovského (1989)
Sv. 391 - VACULÍK, Ondřej: Stavební deník (1990)

Zapomenuté knihy v seznamu:

ŠIKTANC, Karel: Jak se trhá srdce