Stezka - slovo na úvod

Stezka - slovo na úvod

Čtenáři přijíždějí do Brumova a ptají se, kde byl Vaculíkův rodný dům anebo jestli by šlo nějak lokalizovat tu či onu událost z jeho psaní. Tomuto přání vycházíme vstříc a rozhodli jsme se na mapě a časem i v terénu vyznačit místa, o která kráčí, a doplnit k nim příslušné texty. Těch míst bude asi deset. Texty s příslušnými odkazy sem budeme dávat postupně. Základem budou citace z tatových textů, k nim někdy přibude i komentář a taktéž bychom chtěli doplnit i fotky, zejména pokud se podaří najít snímky dokumentující dřívější stav.
Zatím nevíme, jestli se nám podaří z řetězce vybraných míst vytvořit nějakou chodecky atraktivní trasu.
Dotyčná místa budou v terénu označena: v minimalistické verzi půjde o drobnou tabulku s názvem místa a s QR kódem. Pokud to bude možné, časem umístíme do terénu i tabule s textem, které něco vypoví i návštěvníkovi přicházejícímu bez okamžitého přístupu na internet.
Omluvte, že vám tímto představujeme projekt zatím jen ve stavu zrodu. Budeme vděčni za připomínky, které nám umožní rodící se dílo vylepšit.