Sborník k 85. narozeninám

Tomáš Vostřák

Vážený pane Vaculíku,

potkal jsem Vás dvakrát v životě. Nejprve jsem potkal Vaše Morčata a domníval jsem se, že zde získám dostatek rad pro jejich chov. Nezískal, zato jsem ve vašich knihách získal dostatek rad pro své žití. Pak jsem Vás potkal (myslím) v Sedlci - Prčici, šli jsme proti sobě, ale bohužel poděkovat Vám za Vaše knihy jsem si netroufl. Tak děkuji alespoň nyní přes e-mail a přeji Vám vše dobré a hojnost Božího požehnání a milosti.

Tomáš Vostřák

PS. Fejeton U nás na Moravě je skvělý.