Szanowny Panie Ludviku

Szanowny Panie Ludviku

Adam Michnik

(Literární noviny, 24. července 2006, roč. 17, č. 30, s. 7.)

Szanowny Panie Ludviku,

jak wielu moich kolegów zapamiêtalem Pañskie nazwisko po raz pierwszy z 1968 roku. Siedzialem wtedy w wiêzieniu i przeczytalem w „Trybunie Ludu“, organie KCPZPR, ¿e Ludvik Vaculik znany kontrrewolucjonista maczal palce w przygotowaniu manifestu „Dwa tysiace slów“:

Od tego czasu wielokrotnie czytalem Pañskie teksty w pismach emigracyjnych, zachodnich i podziemnych i wci¹¿ byly one dla mnie wzorem cudownej ironii wobec dyktatury i glupoty. Z tej ironii wyrastala rozwaga i roztropnoœæ.

Cieszê siê, Ÿe obaj doczekaliœmy koñca komunizmu, a Pan dodatkowo wspanialego jubileuszu. ¯yczê Panu du¿o zdrowia i du¿o wspanialych tekstów.

ADAM MICHNIK

Vážený pane Ludvíku,

jako mnoho mých přátel jsem Vaše jméno zaznamenal poprvé v roce 1968. Seděl jsem tehdy ve vězení a v Tribuně Lidu, oficiálním tiskovém orgánu komunistické strany, jsem se dočetl, že Ludvik Vaculík, známý agent kontrarevoluce, se angažoval v přípravě manifestu Dva tisíce slov.

Od té doby jsem mnohokrát četl Vaše texty v západoevropském tisku, v exilových časopisech i samizdatových publikacích a vždy pro mě byly vzorem nádherné ironie vůči diktatuře a hlouposti. Z oné ironie byla cítit rozvážnost a pronikavý úsudek.

Mám radost, že jsme se oba dočkali konce komunismu, a Vy nyní i krásného životního jubilea. Přeji Vám mnoho zdraví a skvělých textů.

ADAM MICHNIK