Ludvíkovy noviny - Padesátník pro literaturu a Vaculíka

Ludvíkovy noviny - Padesátník pro literaturu a Vaculíka

Původní rozhovor LN a LV

LN: Jaký je Váš oblíbený nápoj?

LV: Mléko.

LN: Jaký je Váš oblíbený pokrm?

LV: Čočková polévka s klobáskou. (Pozn. red.: ve "Vyznání" z počátku šedesá­tých let minulého století odpovídá Karel Marx na tutéž otázku svýoh dcer Laury a Jenny - "ryba".)

LN: Vaše oblíbená barva?

LV: Bílá. (Pozn. red.: Karel Marx - "ru­dá")

LN: Vaše oblíbená vůně?

LV: Lípa.

LN: Vaše oblíbená květina?

LV: Kosmos. (Pozn. red.: Karel Marx - "vavřín"; bližší o kosmosu v repor­táži "Dvacet devět hodin s Ludvíkem Vaculíkem" v tomto vydání.)

LN: Váš oblíbený strom?

LV: Lípa.

LN: Vaše oblíbené zvíře?

LV: Koza.

LN: Vaše oblíbená krajina?

LV: Nevím. (Pozn. red.: v originále průvod­ně - "Vysočina", pak škrtnuto.)

LN: Váš oblíbený národ?

LV: My. (Pozn. red.: v originále původně - "Slováci", pak škrtnuto.)

LN: Vaše oblíbená kniha?

LV: Bylo nás pět. (Pozn. red.: Karel Marx na podobnou otázku - "Váš nejmilejší básník?" odpovídá - "Shakespeare, Aischylos, Goethe)

LN: Vaše oblíbená skladba?

LV: H-moll. Nedokončená.

LN: Vaše oblíbená hra?

LV: Pavel Kohout: Babička. (Pozn. red.: jde zřejmě o ironii vůči autoru kvi­zu, viz reportáž "Dvacet devět hodin s Ludvíkem Vaculíkem")

LN: Obraz?

LV: Žádný. (Pozn. red.: jelikož, jak obecně známo, je Ludvík Vaculík milovní­kem i sběratelem obrazů V. Beneše, obráží tato odpověď zjevnou snahu ne­ublížit umělci, jemuž úřady nedoporu­čují styk.)

LN: Jaká je Vaše oblíbená socha?

LV: Rodin - Kunda. (Pozn. red.: jde o zná­mou plastiku rozevřených stehen ze sbírek Národní galerie; šetřením zjištěno, že si Ludvík Vaculík nemohl připomenout název a přijal označení P. Landovského.)

LN: Vaše oblíbená ctnost?

LV: Dochvilnost. (Pozn. red.: Karel Marx - obecně "prostota", u muže - "síla", u ženy - "slabost".)

LN: Vaše oblíbená nectnost?

LV: Neřeknu. (Pozn. red.: !)

LN: Vaše oblíbená denní doba?

LV: Noc - spánek.

LN: Vaše oblíbená roční doba?

LV: Podzim pozdní.

LN: Vaše oblíbené počasí?

LV: Vlahé, slunce s přeprškami.

LN: Vaše oblíbená činnost?

LV: Nepsaní.

LN: Vaše oblíbená nečinnost?

LV: Psaní.

LN: Váš oblíbený sport?

LV: Žádný.

LN: Váš oblíbený herec?

LV: Gabin. (Pozn. red.: v originále původ­ně - "Maigret" s otazníkem, pak škrtnuto.)

LN: Vaše oblíbená herečka?

LV: Žádná.

LN: Váš oblíbený komik?

LV: V + W

LN: Váš oblíbený politik?

LV: Žádný.

LN: Váš oblíbený slogan?

LV: Voláme v lesy: Oudesi, kde jsi? Kupujte kolesa od Franty Oudesa!

LN: Vaše oblíbená heslo?

LV: Nebát se a nekrást. (Pozn. red.: Ka­rel Marx - "De omnibus dubitandum" - "O všem nutno pochybovat" )

LN: Váš oblíbený citát?

LV: "...náhodou měl jsem u sebe kostič­ky chleba sypané strychninem..."

LN: A Vaše oblíbená anekdota?

LV: Kam jdeš?

Prodat psa.

Co za něj dostáváš?

Tři sta tisíc.

Neblbni! Za tohoto psa?

Nol Ale já už musím jít.

(Za týden.)

Prodals toho psa?

Jo.

Cos zaň dostal?

No tři sta tisícI

Neblbni! Za toho obyč. psa?

Ano.

Ne! Tys mu dal psa a on ti dal 300 000?

No - já mu dal psa a on mně 2 kočky po 150 000!

LN: Jak byste otitulkoval ve svém listě zprávu o zvýšení ceny chleba?

LV: I U NÁS DRAŽŠÍ CHLEBA!

LN: Zprávu o zrušení vojenskýoh paktů?

LV: PROTI VŠEM - OD PODZIMU

LN: Zprávu o přistání čs. kosmonautů na Měsíci? ,

LV: KDO SE VÁS PROSIL?

LI: Zprávu o sopečném výbuchu na Petříně?

LV: ZEMNÍ PRÁCE NA OBNOVĚ ČECH ZAHÁJENY

LN: Zprávu o prohlášení Brna hlavním městem ČSSR?

LV: POZDNÍ POZNÁNÍ

LN: Zprávu o příští pražské premiéře P. Kohouta?

LV: CHTĚL DO BRNA - SKONČIL V PRAZE

LN: A zprávu o jmenování 'Ludvíka Vaculíka generálním tajemníkem OSN?

LV: NEJAPNÝ ŽERT PAVLA KOHOUTA

LH: Co byste řekl jako svou první větu novinářům po obdržení Nobelovy ceny?

LV: "To abych to dopsal!"

LN: Po zvolení presidentem republiky?

LV: "Mně se nechce!"

LN: A po propuštění z vězení?

LV: "Můj přítel Pavel Kohout mě požádal, abych vám vyřídil..."

LN: Jak byste napsal svůj epitaf?

LV: BYL JSEM TU A MOŽNÁ ZAS PŘIJDU

 

Hrádeček 10.7.76

(Otázky za LN: PK)