1981 Hlasy nad rukopisem "Českého snáře"

1981 Hlasy nad rukopisem "Českého snáře"

Požádal jsem čtenáře „Českého snáře“, aby mi svůj úsudek napsali. Těm, kteří to nějakou formou udělali, děkuji. Někteří mi řekli svůj názor osobně, neměli však potřebu, chuť nebo čas psát. Tento svazek dopisů, kritik a ohlasů je určen pro účastníky této náhradní literární diskuse.

L. V.

Ediční poznámka

Sborník publikoval Ludvík Vaculík v edici Petlice roku 1981 s názvem Hlasy nad rukopisem Českého snáře. Rozsah rukopisného textu byl 276 strojopisných stran formátu A5. Sborník pořídil Ludvík Vaculík ve 27 exemplářích pro autory příspěvků. Současné vydání je jeho první knižní publikací. Vydavatel přetiskuje sborník v původní tiskové podobě. Ke změnám v textu došlo pouze ve třech příspěvcích. Pavel Kohout podle zásady nezveřejňovat soukromou korespondenci ponechal z původního čtyřicetiřádkového úryvku ze soukromého dopisu Ludvíku Vaculíkovi dvaadvacet řádek, které vyjadřují jeho stanovisko k Českému snáři. Petr Pithart ze svého textu škrtl tři věty, které nesouvisejí s tématem a nemění smysl příslušné pasáže. Eda Kriseová do textu zasáhla na několika místech jazykovou úpravou a škrtla dvě věty, aniž by změnila obsah svého příspěvku. Na závěr sborníku připojujeme text Václava Havla, který byl v době vzniku sborníku ve vězení a Český snář byl pak jeho první četbou po návratu z něj.